FINEXIS s.r.o.

makléřská pojišťovací společnost

Sjednání pojistné smlouvy pro klienta je jen částí celé palety služeb, které poskytujeme, a které jsme schopni zajistit. Aby byla pojistná ochrana klienta co možná nejefektivnější, velice odpovědně se zabýváme i souvisejícími činnostmi, které jsou pro dokonalé zajištění pojistného programu nezbytné.

Všechny naše služby jsou při sjednání pojištění zdarma a neznamenají pro klienty žádné dodatečné finanční zatížení, protože dle světových standardů kryjeme naše náklady z provizí pojistitelů.


Pojistný audit

Jedním z pilířů našich činností je vyhotovení tzv. pojistného auditu. S jeho realizací začínáme hned po prvních kontaktech s klientem a jeho smyslem je podrobně rozpoznat případná rizika, která mohou ohrozit činnost či zájmy klienta a proti kterým se lze účinně bránit vhodně vybraným pojištěním.

Sjednání pojištění

Po detailní analýze navrhneme klientovi zcela individuální pojistný program. Poté zajistíme přípravu odpovídajících pojistných smluv u pojistitelů. Veškerá jednání s pojistiteli vedeme v zastoupení klienta, abychom tak zajistili nejen finanční, ale i časovou úsporu, která je pro klienta výsledkem naší vzájemné spolupráce.

Správa pojištění

Po celou dobu trvání smlouvy velmi pečlivě sledujeme vývoj na pojistném trhu a průběžně klientovi navrhujeme možná zlepšení a úpravy, kterými lze docílit optimální pojistné ochrany. Pravidelně se s klienty setkáváme, abychom do našich analýz mohli začlenit i jejich poznatky a návrhy tak, aby jejich pojistná ochrana byla stále plně efektivní.

Likvidace pojistných událostí

Při vzniku pojistné události jsme klientům vždy připraveni pomoci s jejím řešením. Snažíme se, aby jim administrativa spojená s řešením škody zabrala co nejméně času a dbáme na to, aby nároky na pojistné plnění byly ze strany pojišťovny vždy spravedlivě narovnány.

Copyright 2008 FINEXIS s.r.o.
All rights reserved.
www.finexis.cz

Design Jana Krejčová