FINEXIS s.r.o.

makléřská pojišťovací společnost

Jsme pojišťovací makléřská společnost, řádně registrovaná u České národní banky. Poskytujeme komplexní pojišťovací služby právnickým a fyzickým osobám.


Vždy navrhujeme individuální řešení, proto než předložíme nabídku pojištění, provedeme pojistný audit, kterým posoudíme případná rizika a pojistné potřeby klienta.


V jednáních s pojišťovnami stojíme vždy na straně klienta, proto můžeme předložit nabídku pojištění od několika pojišťoven s doporučením na nejlepší variantu pojištění.


Prioritou je pro nás individuální přístup ke klientovi, proto každý klient má u nás přiděleného svého makléře, který je mu k dispozici 24 hodin denně a klientovy požadavky tak řeší okamžitě a bez otálení.


Sjednáním pojistné smlouvy naše spolupráce s klientem nekončí, ale právě začíná, protože pečlivě sledujeme vývoj na pojistném trhu a v případě vzniku nových skutečností jsme připraveni kdykoliv po vzájemné dohodě smlouvu nechat upravit tak, aby byla pro klienta co možná nejvýhodnější.


Při pojistné události jsme klientům plně nápomocni ve všech jednáních s pojišťovnou, dohlížíme na její průběh a dbáme na to, aby pojistné plnění svou výši odpovídalo vzniklé škodě a klient tak nebyl na svých právech, vycházejících z pojistné smlouvy, poškozen.

Copyright 2008 FINEXIS s.r.o.
All rights reserved.
www.finexis.cz

Design Jana Krejčová